Skip to main content

Diskusné fórum o komunite Nepočujúcich pre všetkých priaznivcov posunkového jazyka

Zámerom „Posunkovňa“ je prostredníctvom pravidelným organizovaním prednášok a komunitnými rozhovormi cez online platformu priblížiť témy tykajúc sa identity, kultúry a informácie Nepočujúcim používateľov slovenského posunkového jazyka zvýšiť vedomosti o kultúre a následne hrdosť na vlastnú kultúru. Zo stretnutia v "Posunkovňa" budú uskutočnené záznamy, ktoré bude možné aj dodatočne pozrieť.

Pozrite si na facebook: Posunkovňa

Pripravujeme

Archívy