Skip to main content

Organizácie


Názov organizácie:
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Právna forma:
Občianske združenie

Sídlo:
Jelačičova 4, 821 08 Bratislava

Dátum registrácie:
30.12.2005

Číslo registrácie:
VVS/1-900/90-27315

Účet:
179854486 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN: SK 9209000000000179854486
S.W.I.F.T: GIBASKBX

IČO:
30799813

DIČ:
2022137876


Kontakty


MgA. Michal HEFTY
Riaditeľ a lektor

mobil: (+421) 902 129 233
/len SMS, WhatsApp/
e-mail: myslim@myslim.sk
e-mail: ozmyslim@gmail.com
Skype: www.myslim.sk

Mgr. Angela HEFTY, PhD.
Zástupkyňa riaditeľa

mobil: (+421) 904 233 129
/len SMS, WhatsApp/
e-mail: angela@myslim.sk
Skype: angeltelia

Mgr. Barbara RANDUŠKOVÁ
Kontrolór

mobil: (+421) 911 806 731
e-mail: barbara.randuskova@gmail.com

Bc. Tomáš SLEZÁK
Člen

mobil: (+421) 902 319 360
/len SMS, WhatsApp/
e-mail: thomasslezak@gmail.com

Sociálne siete Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich