Skip to main content

2021

Darcovia z 2% dane

.....

Sponzori:

Servisné služby „obnova dát - záchrana dát pamäťovej karty“ za skvelú a prijateľnú cenu vzniklo podporou:

macrofer

Webový hosting www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

forspi

Projekty

Projekt " Divadelné tlmočenie slovenského posunkového jazyka divadelných predstavení pre nepočujúcich " sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Posunkuj s nami" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Posunkovňa" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt pre sluchovo postihnutých mladistvých" sa uskutočnil vďaka podpore medzinárodnej spoločnosti Lenovo

mk newlogo2017


2020

Darcovia z 2% dane

Ing. Katarína Oroszová, Petra Frankovská, RNDr. Juraj Čech Industry, Marcos Perez


2019

Darcovia z 2% dane

Mikrochem Energy, spol. s r.o., Katarína Buzová, MgA. Michal Hefty, Ing. Ľuboš Longauer, RNDr. Juraj Čech Industry, Mikrochem spol. s r.o., Marcos Perez, Mikrochem Trade, spol. s r.o., Ing. Gabriela Longauerová


2018

Darcovia z 2% dane

MgA. Michal Hefty, PhDr. Eva Heftyová, RNDr. Juraj Čech, Marcos Perez, Ing. Katarína Oroszová, Ing. Ľuboš Longauer, Ing. Gabriela Longauerová, Mgr. Martin Mýtny, Mikrochem Trade, spol. s r. o.

Sponzori:

Webový hosting www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

forspi

Webové hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017


2017

Darcovia z 2% dane

prof. Ing. Ján Hefty, PhDr. Eva Heftyová, RNDr. Juraj Čech, Veronika Čechová, Monika Hajduch, Ing. Jozef Brinzik, Katarína Brinziková, Mgr. Martin Mýtny, Mikrochem Trade, spol. s r. o., MIKROCHEM spol. s r. o.

Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "DVD - Humor Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017


2016

Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "DVD - Ezopove bájky v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Spoznajte kultúru Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v „Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“." sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:

mk newlogo2017


2015

Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Webový portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "DVD - Rozprávky tradičnej kultúry v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Umelecké tlmočenie kultúrnych podujatí pre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v „Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“." sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:

mk newlogo2017

Projekt "E-learning vzdelávanie v slovenskom posunkovom jazyku." sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Nadáčného fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Projekt "DVD - Rozprávky tradičnej kultúry v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Nadáčneho fondu Telekom pri Nadácii Pontis.

mk newlogo2017

mk newlogo2017


2014

Sponzori

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania SMS a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore:

mk newlogo2017

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Webové domény "www.posunkovyjazyk.sk, www.posunkovarec.sk, www.znakovyjazyk.sk a www.znakovarec.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Tlmočenie divadelného predstavenia pre Nepočujúcich "Popletená punčocha"" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Tlmočenie divadelného predstavenia pre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "DVD - Vianočné koledy v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Umelecké tlmočenie kultúrnych podujatí pre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017


2013

Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Webové domény "www.posunkovyjazyk.sk, www.posunkovarec.sk, www.znakovyjazyk.sk a www.znakovarec.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v „Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“." sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:

mk newlogo2017

Projekt "Tlmočenie divadelného predstavenia pre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "DVD najznámejších skladieb slovenskej kultúry pre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Spoznajte kultúru Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017


2012

Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Projekt "Školenie tlmočníkov hudby pre nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore darcu z Kofoly:

kofola

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“

Projekt "Zmapujme si svoj jazyk II." a aktiácia DMS hesla "POSUNKY" sa uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov.

Projekt "Spestrime si kurz slovenského posunkového jazyka" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácii Bratislava.

Projekt "Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:

mk newlogo2017

Projekt "Ukážme kultúru a jazyk Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Informačný portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017


2011

Dobrovoľníci

...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...

Iveta Vavreková,Ing. Katarína Oroszová, Kristína Schrónerová,...

Sponzori

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania SMS a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore:

mk newlogo2017

Vďaka firme Zoner Photo Studio, ktorá bola ochotná a podporila nás, vieme kvalitne spracovať naše obrázky a fotky. ĎAKUJEME!

mk newlogo2017

Ocenenie najlepších príbehov zo súťaže "Rozprávanie príbehov v (slovenskom) posunkovom jazyku" vzniklo podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk, www.nepocujuci.sk, www.fotomaratonnepocujucich.sk, www.deafphotomarathon.com" vzniklo podporou:

exohosting

Darcovia

Finančný dar sa uskutočnil vďaka podpore:

Kamila Boledovičová

Projekty

„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“

Projekt "Rozšírenie pracovného uplatnenia Nepočujúcich na Slovensku" sa uskutočnil vďaka podpore:

Projekt "Povedz svoj príbeh!" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Podpora internetovej stránky o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Naša každodenná "kozmetika" " sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Nadácie Pontis - Naše Mesto 2011

mk newlogo2017

Projekt "Zvýšenie kvality kultúrnych a vzdelávacích služieb: "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:

mk newlogo2017

Projekt "Zmapujme si svoj jazyk" a aktiácia DMS hesla "POSUNKY" sa uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov.

Projekt "Vybavenie učebne pre interaktívny kurz slovenského posunkového jazyka pre verejnosť" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina.

Projekt "Podpora vzdelávacích služieb chráneného pracoviska nepočujúcich prostredníctvom kurzov slovenského posunkového jazyka" sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.

Projekt "Multimediálna publikácia DVD - "Špecifické posunky"" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis.


2010

Sponzori

Knižná publikácia „Kultúra Nepočujúcich“ sa uskutočnil vďaka od firmy Architekti Bobek Jávorka s.r.o. a Peter Kovaľ - Slovtón.

abj logo

logo slovton

Bytové svetelné zvončeky dostal Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich od firmy Peter Kovaľ - Slovtón sponzorský dar.

logo slovton

Na zlepšenie chodu chráneného pracoviska dostal Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich od firmy Kärcher Slovakia sponzorský dar.

Ocenenie najlepších fotografií od výstavy "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" a "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" vzniklo podporou:

Materiály pri príprave výstavy fotografií "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" vzniklo podporou:

Nápoje pre účastníkov fotomaratónu Nepočujúcich "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" vzniklo podporou:

Vytvorenie webových stránkoch o aktivitách "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" na www.fotomaratonnepocujucich.sk a "Medzinárodný deň Nepočujúcich v Bratislave" na www.mdn-bratislava.sk vzniklo podporou:

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk, www.nepocujuci.sk, www.fotomaratonnepocujucich.sk, www.deafphotomarathon.com a www.mdn-bratislava.sk" vzniklo podporou:

exohosting

Darcovia

Realizácie tvorivých aktivít v oblasti kultúry a vzdelávania vzniklo finančnou podporou:

Občianske združenie VZDELANOSŤ Výstavný priestor

 

Realizácie výstavy fotografií "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" v Zichyho pálaci vzniklo podporou:

exohosting

Projekty

Semináre a workshopy "Zvyšovanie vedomosti a zručností osôb s poruchou sluchu" sa uskutočnila vďaka podpore:

exohosting

exohosting

Projekt "Angažovanosť nepočujúcej mládeže na tvorbe DVD s posunkovou zásobou z oblasti širšia rodina" vzniklo finančnou podporou:

exohosting

Projekt "Zviditeľnenie kultúrnej činnosti Nepočujúcich v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich v Bratislave" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja

mk newlogo2017

Projekt "Medzinárodný deň Nepočujúcich (MDN) - Bratislava" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis.

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Projekt "Knižná publikácia „Kultúra Nepočujúcich“ " sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Zviditeľnenie kultúrnej činnosti Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Projekt "Fotomaratón Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore z fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Projekt "Dajme šancu Nepočujúcim získavať informácie v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina.

mk newlogo2017

mk newlogo2017


2008

Dobrovoľníci

..dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...

Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, rodina Hefty, Matej Kováč, Erika Dobišová, Adam Kováč, Lucia Zeinová, PaedDr. Roman Vojtechovský, Bc. Veronika Holubová, Ing. Juraj Šimon

Mediálni partneri

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Sponzori

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania sms a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore:

mk newlogo2017

Realizácie interiérnych panelov MHD /autobusy a električky/ v Bratislave sa uskutočnila vďaka podpore:

mk newlogo2017

Ocenenie najlepších fotografií od výstavy "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" vzniklo podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Nápoje a občerstvenie na vernisáž "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" vzniklo podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Spracovanie digitálnych fotografií na výstavu "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" za výhodné ceny vzniklo podporou:

mk newlogo2017

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk" vzniklo podporou:

exohosting

Realizácie kurzov fotografovania "Fotenie očami Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Projekty

Projekt "Interaktívne kurzy posunkového jazyka pre verejnosť" sa uskutočnil vďaka finančnej pomoci Mestskej časti Bratislava - Rača.

mk newlogo2017

Projekt "3. ročník výstavy a súťaže digitálnych fotografií sluchovo postihnutých" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR

mk newlogo2017

Realizácie kurzov fotografovania "Fotenie očami Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore z nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Výstavný priestor

mk newlogo2017

Darcovia

Realizácia projektu "Tvorba prstovej abecedy na DVD ako vzdelávacia pomôcka pre nepočujúce deti" vzniklo finančnou podporou:

Ing. arch Andrej Petrek /Starosta - Staré mesto/


2007

Dobrovoľníci

...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...

Mgr. Dušana Bieleszová – Detské centrum Vánok, Mgr. Andrej Tichý, Borislav Kovačevič, Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, Eva Tichá, rodina Klamová, Jana Kokošková, Ing. Ingrid Noskovičová - Kultúrne centrum Pezinok, rodina Hefty, BcA. Zuzana Daubnerová, BcA. Peter Vrťo

Projekty

Manuálne materiály pri príprave výstavy fotografií "Šetríme si silu..." vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Hra "Kto je najlepší tým?" vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

Projekt "Minikino" sa uskutočnil vďaka programu "Pomôžeme vám rozprestrieť krídla" Konta Orange,n.f.:

mk newlogo2017

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

Realizácia výstavy vzniklo podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Sponzori

Webová doména a hosting "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk" vzniklo podporou:

exohosting

Film (DVD) "Minulosť" pre minikina vďaka režiséra Iva Trajkova

Nápoje a občerstvenie vzniklo finančnou podporou:

exohosting

exohosting

Ocenenie najlepších fotografií vzniklo podporou:

exohosting

exohosting

exohosting

exohosting


2006

Dobrovoľníci

...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...

Mgr. Ľubica Jägrová – riaditeľka ZŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave na Drotárskej ceste, Mgr. Dušana Bieleszová – Detské centrum Vánok, Mgr. Lucia Heftyová, Ing. Katarína Oroszová, Eva Tichá, rodina Klamová, rodina Hefty, BcA. Zuzana Daubnerová, Mgr. Roman Vojtechovský - SNEPEDA, Zuzana Ferková, Juraj Kapsz, BcA. Monika Kurincová – Divadlo Neslyším, doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Roman Knap, PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. - ATLPRENES,

študenti: Veronika Holubová, Jana Kokošová, Lenka Javorčíková, Katka Kucharičová

Projekty

Realizácia miestnosti vzniklo podporou:

mk newlogo2017

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

mk newlogo2017

Seminár a workshop "Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?" vzniklo finančnou podporou:

mk newlogo2017

Seminár a workshop "Brána do otvoreného sveta" vzniklo finančnou podporou:

abj logo

Sponzori

Finančnú podporu na akciu "Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?" podporili:

abj logo

Patrícia Olšovská, JUDr.Jarmila Ružová, rodina Tichá

Nápoje na seminár a workshop vzniklo finančnou podporou:

exohosting

Webová doména a hosting "www.myslim.sk" vzniklo podporou:

exohosting