Skip to main content

Milí priatelia,

Obraciame sa na Vás prosbou o podporu vo forme 2% z vašich daní pre občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Koncom roka 2020 sme mohli osláviť 15 výročie založenia OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Fungovanie v značnej miere ďakujeme aj svojim podporovateľom.

Tento rok sme poctivo pracovali na sprístupnení divadelných predstavení pre používateľov slovenského posunkového jazyka. V pandemickej situácií sme sa zameriavali na elektronické sprístupnenie a zastihnutie našich služieb cez vylepšení webových stránok www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk.

Našou aktívnou snahou sa budeme snažiť o tom aby sme v roku 2021 vedeli aj cez virtuálne podmienky poskytovať kvalitné služby predovšetkým kurzov posunkového jazyka a ďalších vzdelávacích a poradenských služieb na mieru. Taktiež sa nevzdávame v príprave divadelných tlmočení.

Za všetku podporu vám ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu s vami podporovateľmi a klientmi!

Členovia Myslím

 

banner dane

 

Ako postupovať v roku 2021:

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2020 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2 %. Termín odovzdania daňového priznania je do 31. marca 2021.

Tlačivá:

Údaje:

  • Názov: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
  • IČO: 30799813
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Sídlo: Jelačičova 4, Bratislava 821 08

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

  1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (do 15. februára).
  2. Vyplníte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane".
  3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2021 (www.drsr.sk).