Skip to main content

Názov organizácie:
Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Právna forma:
Občianske združenie

Sídlo:
Jelačičova 4, 821 08 Bratislava

Dátum registrácie:
30.12.2005

Číslo registrácie:
VVS/1-900/90-27315

Účet:
179854486 / 0900 (Slovenská sporiteľňa)
IBAN: SK 9209000000000179854486
S.W.I.F.T: GIBASKBX

IČO:
30799813

DIČ:
2022137876