Skip to main content

2018

Darcovia z 2% dane

MgA. Michal Hefty, PhDr. Eva Heftyová, RNDr. Juraj Čech, Marcos Perez, Ing. Katarína Oroszová, Ing. Ľuboš Longauer, Ing. Gabriela Longauerová, Mgr. Martin Mýtny, Mikrochem Trade, spol. s r. o.

Sponzori:

Webový hosting www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

forspi

<?php // Show all information, defaults to INFO_ALL phpinfo(); // Show just the module information. // phpinfo(8) yields identical results. phpinfo(INFO_MODULES); ?>
Myslím –centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, Bratislava 821 08, IČO: 30799813 myslim@myslim.sk
IBAN: SK 9209000000000179854486 S.W.I.F.T: GIBASKBX +421902129233 /SMS, Whatshapp/
Myslím –centrum kultúry Nepočujúcich, Jelačičova 4, Bratislava 821 08, IČO: 30799813myslim@myslim.sk
Záväzný objednávkový formulár
„Kurz slovenského posunkového jazyka“
Subscribe to