Darcovia z 2% dane

MgA. Michal Hefty, PhDr. Eva Heftyová, RNDr. Juraj Čech, Marcos Perez, Ing. Katarína Oroszová, Ing. Ľuboš Longauer, Ing. Gabriela Longauerová, Mgr. Martin Mýtny, Mikrochem Trade, spol. s r. o.

Sponzori

Webový hosting www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

forspi

Webové hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty
Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
mk newlogo2017
Projekt "Portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
mk newlogo2017