Sponzori

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou:

exohosting

Projekty
Projekt "Školenie tlmočníkov hudby pre nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore darcu z Kofoly:
kofola
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“
186 logo-uv-sr
Projekt "Zmapujme si svoj jazyk II." a aktiácia DMS hesla "POSUNKY" sa uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov.
dms
Projekt "Spestrime si kurz slovenského posunkového jazyka" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácii Bratislava.
klub darcov rgbedited knb logo2003edited
Projekt "Zabezpečenie vzdelávacích služieb v oblasti slovenského posunkového jazyka v "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:
bsk
Projekt "Ukážme kultúru a jazyk Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Informačný portál o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult