Dobrovoľníci
...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...
Iveta Vavreková, Ing. Katarína Oroszová, Kristína Schrónerová,...
Sponzori

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania SMS a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore:

telekom

Vďaka firme Zoner Photo Studio, ktorá bola ochotná a podporila nás, vieme kvalitne spracovať naše obrázky a fotky. ĎAKUJEME!

zoner
Ocenenie najlepších príbehov zo súťaže "Rozprávanie príbehov v (slovenskom) posunkovom jazyku" vzniklo podporou:

sanmar atdesign fragment

 

betterfly reflexnaterapia logo

 

telekom

Webové domény a hostingy "www.myslim.sk, www.nepocujuci.sk, www.fotomaratonnepocujucich.sk, www.deafphotomarathon.com" vzniklo podporou:

exohosting

Darcovia

Finančný dar sa uskutočnil vďaka podpore:

Kamila Boledovičová

Projekty
„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich“
186 logo-uv-sr
Projekt "Rozšírenie pracovného uplatnenia Nepočujúcich na Slovensku" sa uskutočnil vďaka podpore:
pontis 1281950173 za accenture silver
Projekt "Povedz svoj príbeh!" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Podpora internetovej stránky o kultúre Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Elektronický časopis - Myslímovinky" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Naša každodenná "kozmetika" " sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Nadácie Pontis - Naše Mesto 2011
nasemesto
Projekt "Zvýšenie kvality kultúrnych a vzdelávacích služieb: "Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich"" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja:
bsk
Projekt "Zmapujme si svoj jazyk" a aktiácia DMS hesla "POSUNKY" sa uskutočnil vďaka podpore Fóra donorov.
dms
Projekt "Vybavenie učebne pre interaktívny kurz slovenského posunkového jazyka pre verejnosť" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina.
klub darcov rgbedited knb logo2003edited
Projekt "Podpora vzdelávacích služieb chráneného pracoviska nepočujúcich prostredníctvom kurzov slovenského posunkového jazyka" sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB.
nadaciavub
Projekt "Multimediálna publikácia DVD - "Špecifické posunky"" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis.
nadacny fond st pontis