Sponzori
Knižná publikácia „Kultúra Nepočujúcich“ sa uskutočnil vďaka od firmy Architekti Bobek Jávorka s.r.o. a Peter Kovaľ - Slovtón.

abj logo logo slovton

Bytové svetelné zvončeky dostal Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich od firmy Peter Kovaľ - Slovtón sponzorský dar.

logo slovton

Na zlepšenie chodu chráneného pracoviska dostal Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich od firmy Kärcher Slovakia sponzorský dar.
kaercher
Ocenenie najlepších fotografií od výstavy "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" a "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" vzniklo podporou:
logo eduart zelenydom megafoto zoner 12 trenkwalder studentagency pantarhei epson changecomputer
Materiály pri príprave výstavy fotografií "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" vzniklo podporou:
pam europapier chemolak
Nápoje pre účastníkov fotomaratónu Nepočujúcich "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" vzniklo podporou:
rajec
Vytvorenie webových stránkoch o aktivitách "1. Medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" na www.fotomaratonnepocujucich.sk a "Medzinárodný deň Nepočujúcich v Bratislave" na www.mdn-bratislava.sk vzniklo podporou:
webgo
Webové domény a hostingy "www.myslim.sk, www.nepocujuci.sk, www.fotomaratonnepocujucich.sk, www.deafphotomarathon.com a www.mdn-bratislava.sk" vzniklo podporou:
exohosting
Darcovia
Realizácie tvorivých aktivít v oblasti kultúry a vzdelávania vzniklo finančnou podporou:
Občianske združenie VZDELANOSŤ
Výstavný priestor
Realizácie výstavy fotografií "4. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín" v Zichyho pálaci vzniklo podporou:
staremesto
Projekty
Semináre a workshopy "Zvyšovanie vedomosti a zručností osôb s poruchou sluchu" sa uskutočnila vďaka podpore:
pontis 1281950173 za accenture silver
Projekt "Angažovanosť nepočujúcej mládeže na tvorbe DVD s posunkovou zásobou z oblasti širšia rodina" vzniklo finančnou podporou:
bratislava
Projekt "Zviditeľnenie kultúrnej činnosti Nepočujúcich v rámci Medzinárodného dňa Nepočujúcich v Bratislave" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Bratislavského samosprávneho kraja
bsk
Projekt "Medzinárodný deň Nepočujúcich (MDN) - Bratislava" sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis.

pontisnadacny fond st

Projekt "Knižná publikácia „Kultúra Nepočujúcich“ " sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Zviditeľnenie kultúrnej činnosti Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Projekt "Fotomaratón Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore z fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

pontisnadacny fond st

Projekt "Dajme šancu Nepočujúcim získavať informácie v slovenskom posunkovom jazyku" sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina.
klub darcov rgbedited knb logo2003edited