Dobrovoľníci
...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...
Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, rodina Hefty, Matej Kováč, Erika Dobišová, Adam Kováč, Lucia Zeinová, PaedDr. Roman Vojtechovský, Bc. Veronika Holubová, Ing. Juraj Šimon
Mediálni partneri
ruce eportal sinosz logo
Sponzori
Paušálne predplatné mobilného volania, posielania sms a internet na dva roky vzniklo vďaka podpore:
t mobile
Realizácie interiérnych panelov MHD /autobusy a električky/ v Bratislave sa uskutočnila vďaka podpore:
bigmedia

Ocenenie najlepších fotografií od výstavy "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" vzniklo podporou:

darian leo zoner old zoner photo

mikrochem dgr-nahlad megafoto

Nápoje a občerstvenie na vernisáž "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" vzniklo podporou:

kofola catering
Spracovanie digitálnych fotografií na výstavu "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" za výhodné ceny vzniklo podporou:
everest
Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk" vzniklo podporou:

exohosting

Realizácie kurzov fotografovania "Fotenie očami Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore:
pontis t mobile
Projekty

Projekt "Interaktívne kurzy posunkového jazyka pre verejnosť" sa uskutočnil vďaka finančnej pomoci Mestskej časti Bratislava - Rača.

mc raca
Projekt "3. ročník výstavy a súťaže digitálnych fotografií sluchovo postihnutých" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR
minikult
Realizácie kurzov fotografovania "Fotenie očami Nepočujúcich" sa uskutočnila vďaka podpore z nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.
pontis t mobile
Výstavný priestor
eulogo sk
Darcovia
Realizácia projektu "Tvorba prstovej abecedy na DVD ako vzdelávacia pomôcka pre nepočujúce deti" vzniklo finančnou podporou:
Ing. arch Andrej Petrek /Starosta - Staré mesto/