Dobrovoľníci
...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...
Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, Jana Kokošková, rodina Hefty, Matej Kováč, Priska Edlinger, Adam Kováč
Projekty
Projekt "Naučme sa prstovú abecedu..." sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná skupina.
klub darcov rgbedited knb logo2003edited
Realizácie kurzov fotografovania "Foťme Bratislavu očami nepočujúcich" vzniklo finančnou podporou:
bratislava

Realizácia výstavy "Výstava a súťaž digitálnych fotografií sluchovo postihnutých" sa uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR:

minikult
Realizácie kurzov posunkového jazyka "Vzdelávanie posunkového jazyka pre klientov" sa uskutočnila vďaka podpore:
nadaciaspp
Realizácie billboardov sa uskutočnila vďaka podpore:
akzentmedia abj logo knb logo2003edited mikrochem
Školenie a workshop "Fotíme krajinu" sa uskutočnila vďaka podpore:
pontis 1281950173 za accenture silver
Hra "Kto je najlepší tým? II." vzniklo finančnou podporou:
bratislava
Realizácie kurzov posunkového jazyka a letného intenzívneho kurzu "Integrované vzdelávanie posunkového jazyka pre mladých ľudí." sa uskutočnila vďaka podpore:
pontis t mobile
Realizácia výstavy vzniklo podporou:
pontis t mobile
Sponzori
Webové domény a hostingy "www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk" vzniklo podporou:
exohosting