Dobrovoľníci

...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc...
Mgr. Ľubica Jägrová – riaditeľka ZŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave na Drotárskej ceste, Mgr. Dušana Bieleszová – Detské centrum Vánok, Mgr. Lucia Heftyová, Ing. Katarína Oroszová, Eva Tichá, rodina Klamová, rodina Hefty, BcA. Zuzana Daubnerová, Mgr. Roman Vojtechovský - SNEPEDA, Zuzana Ferková, Juraj Kapsz, BcA. Monika Kurincová – Divadlo Neslyším, doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Roman Knap, PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. - ATLPRENES, študenti: Veronika Holubová, Jana Kokošová, Lenka Javorčíková, Katka Kucharičová
Projekty
Realizácia miestnosti vzniklo podporou:
klub darcov rgbedited knb logo2003edited fimlux sefcik logo komandor

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" vzniklo finančnou podporou:

bratislava geoteam

Seminár a workshop "Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?" vzniklo finančnou podporou:

kontoorange - "Roztočte to s nápadom"

Seminár a workshop "Brána do otvoreného sveta" vzniklo finančnou podporou:
citigroup2 knb logo2003edited
Sponzori
Finančnú podporu na akciu "Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?" podporili:

abj logo Patrícia Olšovská, JUDr.Jarmila Ružová, rodina Tichá

Nápoje na seminár a workshop vzniklo finančnou podporou:

mikrochem

Webová doména a hosting "www.myslim.sk" vzniklo podporou:
exohosting