Ak Vás niekto niečím obdaruje, patrí sa za to poďakovať.

Preto aj my pri tejto príležitosti srdečne ďakujeme všetkým našim dobrovoľníkom, nadáciám, ministerstvám, inštitúciám, sponzorom, ktorí nám pomohli finančne alebo materiálne.

ĎAKUJEME VÁM!

Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006