Nepočujú, ale na koncertoch šalejú a spievajú si (12.5.2017) (www.sme.sk)
 umelecketlmocenie rozumeju  

Číslo 112 je pre všetkých - okrem nepočujúcich, tí sa pomoci nedovolajú (14.12.2016) (www.dennikn.sk)
 linka112 nepocujuci

Jana Žitňanská krstila DVD pre nepočujúce deti (29.9.2015) (www.europskenoviny.sk)
 zitnanska krst

Reakcie: náš humor AJ HÁDKY sú o mimike (September 2015) (Časopis La Femme)

 lafemme reakcie  

náš humor AJ HÁDKY sú o mimike (August 2015) (Časopis La Femme)

 lafemme1   lafemme2

Jana Žitňanská zložila skúšku: Pozrite si ako ovláda posunkový jazyk (4.7.2015) (www.europskenoviny.sk)
 zitnanska skuska spj
 

Nepočujúci manželia Heftyovci: Mať občianske združenie je niekedy boj (19.2.2015) (www.sme.sk)
 nepocujucimanzelia heftyovci

Cesta do neznáma - Michal Hefty (20.12.2014)

 

Jaká je situace na Slovensku se znakovým jazykem, tlumočníky a skrytými titulky? (19.11.2014)

 

Rozhovor s Michalem Heftym o slovenské organizaci Myslím o.s (2.4.2014)

 

Odovzdávanie reflexných viest v priestoroch občianskeho združenia Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich (14.12.2010)

 

Predstavujeme Občianske združenie Myslím - rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých (Časopis Humanita)

 humanita rozhovor10   humanita rozhovor11

Prstová abeceda (www.zzz.sk)
zzz1     zzz2    zzz3

Non Handicap 2009 (Časopis Infonep)

info non

Non Handicap 2009 (Časopis Humanita)
humanita1     humanita2

Divadelné predstavenie "Narodil sa chrobáčik" (Časopis Infonep)
chrobac

Medzinárodný deň nepočujúcich v Lučenci (Časopis Infonep)
info mdn1    info mdn2

2. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých zo Slovenska a Čiech (Časopis Gaudium)
gaudium vyst

2. ročník výstavy a súťaže fotografií (Časopis Infonep)
infonep vyst     infonep vyst2

Časopis Efekt 2/2008
efekt1     efekt2

"Stop pasivite, zelenú aktivite" (Časopis Infonep)
infonep

15. výročie KCNS v Banskej Bystrici (Časopis Gaudium)
kcns15

Štvorlístok v Minikine (Časopis Nepko)
info 023

Minikino (Časopis Gaudium)
info 008

Minikino - Bohom zabudnuté deti (Časopis Infonep)
info006

Školenie pre budúcich nepočujúcich lektorov posunkového jazyka (Časopis Unie)
unie1    unie2

Rozhovor s BcA.Michalom Heftym (Časopis Infonep)
rozhovor

Priateľstvo je, keď...
kcns1    kcns2

Medzinárodný kontaktný seminár v Bratislave a v Senci (Časopis Infonep)

medziseminar    medziseminar2


Exkurzia v Prahe (Časopis Nepko)
nepko

Exkurzia inštitúcií a občianskych združení pre sluchovo postihnutých (Časopis Infonep)
časopis Infonep - strana 1, strana 2

Seminár: „Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?“

Ďalšia z bohatých aktivít pre záujemcov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29.9.-1.10.2006 v ZŠI pre SP na Drotárskej ceste v Bratislave, bol seminár „Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?“, ktorý organizovala organizácia Myslím v spolupráci s českou organizáciou Pevnost – České centrum znakového jazyka (www.pevnost.com).

Trocha o cieľoch organizácie Pevnost. Vznikol 25. 5. 2000. Zakladateľmi Pevnosti sú nepočujúci a ich počujúci priatelia, ale sami nepočujúci riadia organizáciu programovo i organizačne, k dispozícii majú 2 počujúcich sekretárov = tlmočníkov. Dôvodom tohto založenia bola snaha vytvoriť kvalitnú výučbu posunkového jazyka (ďalej len PJ) od rodených hovoriacich PJ a zlepšiť úroveň informovanosti o problematike Nepočujúcich, najmä o jazykových problémoch. Pevnost ponúka kurzy českého PJ v skupinách, pre individuálnych, pre tlmočníkov a letné intenzívne kurzy, vedú ich 14 nepočujúci lektori.

Ten seminár viedli 2 nepočujúci lektori, ktorí sú zároveň známi ako moderátori českého TKN a vyučujúci na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe – odbor „Čeština v komunikácii nepočujúcich“, Bc. Petr Vysuček (predseda Pevnosti) a Bc. Radka Nováková (podpredsedkyňa).
Oboznámili nás s rôznymi témami: posunková reč, PJ a posunkovaná slovenčina a ich rozdiely, aké sú podmienky pre budúceho lektora PJ, čo by lektori PJ mali vedieť, kultúra Nepočujúcich, pravidlá v triede PJ, základná pedagogika alebo etika, základná lingvistika PJ, špecifické rysy štruktúry PJ, všeobecný systím kurzu PJ, systém kurzu PJ v Pevnosti.

Na záver sme sa obrátili na záujemcov, ktorí hodnotili tento seminár:
Peter Vrťo: „Počas seminára a dvoch lektorov PJ z Čiech bol to pre mňa niečím zaujímavým, že tento PJ je veľmi vzácny a dôležitý na našu históriu v komunite Nepočujúcich. A pretože by ste mali zaradiť ako predmet PJ do základných škôl pre sluchovo postihnutých, ako je podobný predmet slovenský jazyk. Dúfam, že na Slovensku, tak ako podobne v Čechách dosiahneme na lepšie časy.“

Roman Vojtechovský: „Tento seminár vedený nepočujúcimi lektormi hodnotíme na vysokej úrovni. Videli sme „očami“ prednášku v najzrozumiteľnejšej reči v PJ, ktorý je pre nás najbližší. Prednáška nám obsahovo, formálne i príkladne upútala. Výhodou je to, že nepočujúci lektori poznajú myšlienky nepočujúcich a dali nám prakticky všetko, čo my sme potrebovali vedieť. Na ten seminár budeme dlho spomínať. Dúfajme, že sa objavia naši slovenskí nepočujúci, ktorí budú prednášať na konferenciách, seminároch a učiť na kurzoch, školeniach, ba i v školách v PJ. A pevne veríme, že aj počujúci tlmočníci PJ budú musieť sa naučiť lepšie porozumieť PJ nepočujúcich a vedieť preložiť z PJ do hovoreného jazyka.“

Zuzana Ferková: „Školenie sa mi páčilo. Bolo veľa zaujímavých, vysvetlených vecí. Lektori prednášali zrozumiteľne a vo vhodnom tempe. Aj na Slovensku by sme sa mali venovať rozvoju prirodzeného aj profesionálneho PJ. Myslím si, že to je úloha pre SNEPED-u. Účastnícky poplatok - 1000 Sk na seminár je dosť veľa, keď pri tom nie je zabezpečená strava. Pokiaľ organizátori urobia školenie od 9.00 do 18.30 hod., tak minimálne obed musí byť zabezpečený. Získané poznatky využijem pri svojej ďalšej práci v prospech nepočujúcich detí.“

Inga Rebrová (počujúca): „V prvom rade chcem poďakovať Mišovi Heftymu, že mi umožnil zúčastniť sa tohto školenia, hoci som počujúca. PJ nepočujúcich je mojim koníčkom. Školenie mi pomohlo lepšie spoznať základy lingvistiky PJ. Lektori nám základy lingvistiky vysvetľovali priamo v PJ a toto nenájdete v žiadnej knihe. Vďaka týmto príkladom som lepšie pochopila PJ a viem, že mi to pomôže zlepšiť sa v ňom. Človek, ak chce dobre ovládať cudzí jazyk, stále musí na sebe pracovať. A najmä vtedy, ak ide o jazyk úplne odlišný od hovorených jazykov, tak špecifický, tak krásny, bohatý – jednoducho fascinujúci. Verím, že vďaka školeniu bude zo mňa lepší dobrovoľný tlmočník PJ. Verím, že vďaka školeniu budem môcť PJ lepšie priblížiť iným počujúcim: jeho gramatiku, štruktúru a pravidlá, a tiež aj jeho závislosť na kultúre Nepočujúcich. Aj keď to nebudem robiť ako lektor, lebo som presvedčená, že lektori majú byť Nepočujúci. Ale budem nesmierne rada, ak budem môcť pomáhať združeniu Myslím v čomkoľvek, čo môžem urobiť ako počujúca. Okrem toho som na školení spoznala vynikajúcich ľudí, ktorých si veľmi vážim. Všetci sú Nepočujúci. Teší ma, že som mohla osobne spoznať aj pána Vysučeka a pani Novákovú, ktorých som doteraz poznala len z televízie či internetu. Je to pre mňa nezabudnuteľný zážitok. Na školení som sa naučila veľa českých znakov, keďže celé školenie prebiehalo v českom znakovom jazyku. Čo dodať na záver? Dúfam, že výučbu PJ sa podarí rozbehnúť na celom Slovensku, lebo je veľa počujúcich, ktorí sa ho učiť chcú. Aj keď sa školenia zúčastnilo málo Nepočujúcich, dúfam aj v to, že časom sa pripoja ďalší Nepočujúci a stanú sa lektormi. Potom PJ bude rýchlejšie šíriť medzi počujúcimi a bude sa tak zmenšovať komunikačná bariéra medzi svetom počujúcich a svetom Nepočujúcich. A o to nám ide, či nie?“

Ivica Tichá: „Na seminári som bola veľmi spokojná, získala som veľa informácií a užitočných vecí. Pre mňa by to bolo veľmi dôležité a úžasné, ako sa stať lektorom. Bohužiaľ nielen pre mňa ale aj pre Vás, nepočujúcich, je dôležité učiť posunkový jazyk ako jazyk. Slovenský jazyk je zhodný s posunkovým jazykom. Veľa ľudí sa obávajú, či nepočujúci môžu učiť alebo nie, majú málo informácií. Verím, že sa zlepší situácia. U nás, na Slovensku, neexistuje nepočujúci lektor. Prečo asi? Ale ja som nepočujúca a som schopná sa stať lektorkou posunkového jazyka.“

Zuzana Daubnerová: „Z kurzu „Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka“ (ďalej len PJ) mám neobyčajne silný zážitok. Milo ma prekvapil najmä profesionálny prístup kvalifikovaných nepočujúcich lektorov z Českej republiky. Sympatická dievčina, Radka Nováková a večne energický smejko Petr Vysuček, nám poskytli veľmi cenné informácie, ktoré len tak od niekoho na Slovensku nezískame, pretože naša vlasť je posadnutá závisťou a konkurenčnosťou. Skrátka šlo o kľúčové informácie určené len pre vnútorné záležitosti ich organizácie. Neviem, či tá jedna z tém bola súčasťou ich programu, ale jedno viem iste. Sú informovaní o tom, aká úbohá situácia je na Slovensku a preto výnimočne len mojim slovenským kolegom venovali takúto veľkú pozornosť. Ich vedenie dosahovalo celkovo veľmi kvalitnú úroveň. Okrem spomínanej témy nás oboznámili s aj ďalšími dôležitými témami, ako je napríklad lingvistika PJ, výber metódy pri výučbe PJ, jej systém, postup, pravidlá, ktoré musí nepočujúci lektor prísne dodržiavať atď. Po celé tri dni sme sa dorozumievali iba prirodzenou posunkovou rečou (ďalej len PR). Raz pri zahajovaní kurzu sa ma jeden z lektorov so šibalsky zvedavým výrazom na tvári spýtal na dôvod môjho účastníckeho záujmu. S neistým úsmevom na perách som mu odpovedala: „Kedysi som dva roky vyučovala intaktných klientov v jednej z organizácií pre nepočujúcich PR. Prišla som sa medzi Vás otestovať, či som v tejto dobe skutočne ako lektor pristupovala správne a či mám k takému povolaniu vôbec nejaké predpoklady.“ A výsledok? Musím Vám všetkým, ktorí čítate ten článok, však úprimne povedať, že moja metóda výučby PJ i prístup boli absolútne nesprávne. Nemala som vtedy dostatočné informácie, ktoré som vďaka týmto dvom milým nepočujúcim lektorom teraz na kurze získala, ale predsa som intaktných klientov PR vyučovala. A to bolo mojou neospravedlniteľnou chybou. Druhou mojou chybou bolo, že som sa nechávala riadiť a ovplyvňovať svojimi počujúcimi kolegami, tiež lektormi a dokonca tlmočníkmi PR, pričom ani jeden z nich neovládal prirodzenú PR na takej úrovni, ako by mal. Žiaľ, v skutočnosti sa tam nevyučovala PR, ale posunkovaná slovenčina. A z klientov kurzu PR sme urobili len učených papagájov, nič viac. Mnohí naši klienti častokrát skúšku z PR nezložili. Čia je to chyba? Ich? Nie, práve naopak! Chyba bola len na našej strane. Prečo? Každý klient mal od nás svoju knižku – slovník PR. Bol to materiál veľmi nízkej kvality. Naučení boli len z toho, čo mali uvedené v slovníku PR a žiadny „papierový“ materiál klientovi, aby sa naučil PR, vôbec nepomôže. Aby sme z klientov urobili budúcich a kvalitných tlmočníkov, treba na to používať úplne iné prostriedky. A práve toto je umením iba takého lektora PR, ktorý vie, ako na to. PR je na rovnako vysokej úrovni ako iné cudzie jazyky, ale na Slovensku nemáme nepočujúcich lektorov so základným pedagogicko-lingvistickým vzdelaním. Teraz už viem, že lektorom dnes nemôže byť hocikto, kto iba len ovláda PR a rozumie kultúre nepočujúcich. To vôbec nestačí! Mám na mysli nielen niektorých počujúcich, ale aj nepočujúcich, ktorí momentálne vyučujú takéto kurzy. Ak sa chceme stať dobrými lektormi, najskôr od výučby PR na čas ustúpme, aby sme nerobili naďalej tie isté veľké chyby. Skôr, ako začneme vyučovať kurz PR, sa len učme dobrým a múdrym radám najmä od mladých nepočujúcich, ktorí sú na to veľmi kvalitne školení. Naša dôvera celé tri dni patrila milým českým lektorom a pevne verím, že aj oni zas majú tú našu. Okrem týchto dvoch lektorov z celého srdca osobne ďakujem Michalovi Heftymu a Ivici Tichej, ktorí ma dotlačili k účasti tohto kurzu. Bez takéhoto zážitku by som naďalej v kútiku duše váhala nad pocitom spolupatričnosti. Až teraz viem, kam vlastne patrím. Počujúci v mojom srdci navždy zostanú, na tom sa však nič nemení, ale „doma“ sa vždy budem cítiť len u samotných sluchovo postihnutých. Budem sa tešiť na ďalšie kurzy vedené tými istými lektormi, ktorých som si tak veľmi obľúbila. Ešte raz Vám všetkým veľmi pekne ďakujem.“

Denisa Čingérová: „Na seminári „Ako sa stať nepočujúcim lektorom PJ?“ ma veľmi zaujalo, ako to učia nepočujúci lektori na kurze PJ v Čechách, aké metódy používajú, aké prístupy by mali mať nepočujúci lektori kurzu PJ,.... Z kurzu mám vlastné skúsenosti, keď som robila ako lektorka PJ v Kresťanskom centre nepočujúcich na Slovensku v Banskej Bystrici, mali sme materiály na kurz PJ, ktorá vypracovala sama exlektorka z Veľkého Krtíša. Po roku som s kolegom P. Vrťom vypracovala komunikačné materiály na kurz PJ v oblasti dramatickej výchovy, používali sme ich na posledné hodiny kurzu PJ na komunikačné cvičenie. U nás na kurze sa učilo pre počujúcich posunkovanú slovenčinu, potom počujúci osvojili neprirodzené posunky. Páčilo sa mi, že dvaja vzdelaní lektori posunkového jazyka boli otvorenejší, skvelí, komunikatívnejší a vedeli nás zaujať pozornosť. Snažili sa nám ukázať nové pojmy z oblasti lingvistiky, špecifické znaky PJ v bežnom spôsobe komunikácie medzi nepočujúcimi, vytvorené CD v posunkoch a cvičenie na spôsoby správania nepočujúcich pre počujúcich osôb. Mala som z toho výborný pocit, keďže bola tam uvoľnená atmosféra, ktorá nás viedla do sveta Nepočujúcich. Spôsob vedenia seminára bol celkom výborný.“

Roman Vojtechovský

Podporné skupiny rodičov pri Špeciálno – pedagogickej poradni v Poprade

Špeciálno – pedagogická poradňa vznikla pri Špeciálnej základnej škole v Poprade v roku 2001. V ŠPP pracuje : psychologička, logopédka, psychopédky, surdopédka, sociálna pracovníčka, výchovná poradkyňa. ŠPP zameriava svoju činnosť na deti s mentálnym, telesným, kombinovaným postihnutím; deťom s poruchami reči, deťom s autizmom.

Od roku 2002 sa poradňa venuje poskytovaniu špeciálno – pedagogického servisu aj deťom a rodinám detí s poruchami sluchu. K hlavným oblastiam špeciálno – pedagogickej intervencie našej poradne patria (okrem iných): vyhľadávanie detí s poruchami sluchu, skorá intervencia v čo najnižšom veku dieťaťa, intenzívna spolupráca s rodinou, vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj a vzdelávanie dieťaťa. Okrem základných foriem našej práce s rodinou, ako je poradenstvo, konzultácie, ukážky práce s dieťaťom, vypracovanie individuálneho plánu dieťaťa, sme sa (aj na podnet rodičov) rozhodli pre jednu novú.Pretože si myslíme a sme presvedčení, že rodičia sú hlavní odborníci na svoje dieťa a vedomosti, ktoré získali výchovou svojho dieťaťa sú neoceniteľné, v školskom roku 2005/2006 sme začali organizovať tzv. Podporné skupiny rodičov detí so sluchovým postihnutím. Vďaka spolupráci s Materským centrom Bambino, ktoré zdarma poskytlo vhodné priestory, sa doteraz uskutočnili 2 podporné skupiny týchto rodičov.

Hlavnou myšlienkou vzniku tejto skupiny bolo, aby sa rodičia mali možnosť stretávať, vymieňať si cenné skúsenosti, získavať nové vedomosti o poruche sluchu, o živote detí a dospelých s poruchou sluchu, nadviazať osobné priateľstvá. V budúcnosti by sme chceli, aby rodičia detí sami formulovali svoje požiadavky a postupne ich presadzovali aj v celoslovenskom meradle.

Hneď prvé stretnutie ukázalo, že rodičia majú veľký záujem stretávať sa a vymieňať si skúsenosti. Prišli rodičia desiatich detí rôzneho veku – všetky sú klientami ŠPP. Toto stretnutie sme venovali zoznámeniu sa, každý z rodičov porozprával svoje skúsenosti s výchovou svojho dieťaťa. Rodičia rozprávali o pocitoch, ktoré prežívali bezprostredne po zistení, že s ich dieťaťom niečo nie je v poriadku, cez dlhý proces stanovenia diagnózy až po hľadanie vhodných odborníkov pre svoje dieťa. Hovorili aj o dôvodoch, ktoré ich viedli k tomu, aby zvolili spôsob komunikácie so svojím dieťaťom, tiež spôsob jeho vzdelávania (väčšina detí je integrovaná). Veľmi zaujímavé bolo, že stretnutia sa zúčastnili aj rodičia starších detí, (15 – 18 rokov), ktorí cítili potrebu podeliť sa so svojimi skúsenosťami s rodičmi malých detí (2 – 6 rokov). Rodičia vyplnili dotazník, ktorý ukázal, že majú záujem sa ďalej stretávať a majú záujem na tieto stretnutia pozývať odborníkov z oblasti surdopédie, logopédie, sociálneho práva, foniatrie, tiež dospelých s poruchami sluchu.

Druhé stretnutie bolo zamerané na stretnutie rodičov s dospelými sluchovo postihnutými, ktorí majú zaujímavé osudy. Pozvanie prijali Mgr. Angela Oroszová a BcA. Michal Hefty, obaja z občianskeho združenia Myslím... Keďže ŠPP nemá vyčlenené finančné prostriedky na akcie takéhoto typu, boli sme veľmi vďační, že obaja boli ochotní pricestovať na vlastné náklady a prednášať bez nároku na honorár. Stretnutie bolo veľmi zaujímavé, nakoľko každý z nich absolvoval odlišný spôsob vzdelávania. Napokon osud chcel, aby sa stretli a spoločne založili združenie venujúce sa sluchovo postihnutým. Prezentácia aj prednáška boli veľmi zaujímavé aj pre nezainteresovaných. Rodičia detí mali množstvo otázok týkajúcich sa rôznych období života dieťaťa s poruchou sluchu, tiež mali možnosť vidieť (mnohí po prvýkrát v živote) úspešného nepočujúceho. Títo rodičia často vo svojom okolí nepoznajú nielen rodičov detí, ale ani žiadneho nepočujúceho a tak im toto stretnutie s veľmi inteligentnými, obetavými a cieľavedomými ľuďmi pomohlo aspoň trochu predstaviť si svoje dieťa o 10, 20 rokov. Angela a Michal im poskytli zaujímavý pohľad do sveta nepočujúceho dieťaťa, dospievajúceho a dospelého nepočujúceho. Ponúkli im vlastný, veľmi inovátorský názor na výchovu, vzdelávanie a komunikáciu nepočujúcich. Vpustili ich aj do svojho súkromia, oboznámili ich s problémami, s ktorými sa stretáva mladý nepočujúci človek pri hľadaní si vlastnej cesty životom.

Stretnutie sa stretlo s veľkým ohlasom, rodičia sa vyjadrili, že toto stretnutie im dalo možnosť lepšie nahliadnuť do pocitov a myšlienok svojho dieťaťa s poruchou sluchu. V novom školskom roku by sme chceli zorganizovať viac takýchto stretnutí, vyzvať viac rodičov, aby sa zapojili, pritiahnuť viacerých zaujímavých odborníkov. Radi privítame aj nových rodičov, ktorí budú mať záujem podeliť sa o svoje skúsenosti. Ďakujeme všetkým doteraz zúčastneným: rodičom, ktorí sú ochotní dochádzať až 60 km, aby sa stretli; Mgr. Angele Orosz a BcA. Michalovi Heftymu, ktorí prišli prednášať úplne zdarma; Materskému centru Bambino v Poprade, že podporuje aktivity rodičov a všetkým, ktorí pomohli.

Mgr. Martina Rzymanová

KURZ ASL (=americký posunkový jazyk)

Z Ameriky na Slovensko prišla Rue Winiarczyk, nepočujúca študentka sociológie na Gallaudetovej univerzite vo Washingtone, D.C. Dostala úlohy, ktoré mala splniť tu na Slovensku. Jednou z nich bolo vyučovanie amerického posunkového jazyka (ASL). Tejto aktivite sa podujala organizácia Myslím v spolupráci so Snepedou. My sme túto príležitosť nenechali ujsť a prihlásili sme sa. Kurzy sa konali 4 razy za sebou a to každú sobotu v škole pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ulici v Bratislave.

V prvom rade nám naučila prstovú abecedu, pretože tá je v ASL najpodstatnejšia. Potom to boli posunky z tematických okruhov ako základné otázky, slovesá, čísla, farby, škola, čas, rodina, ročné obdobia, zvieratá, šport, ovocie a zelenina, štáty, odbory, vzťahy a podobne. Posunky sú v ASL odlišné ako od slovenských, tak aj od medzinárodných posunkov. V ASL sú posunky najčastejšie v spojitosti s prstovou abecedou. Komunikácia s Rue bola bez problémov. Síce nevedela preložiť anglické názvy do slovenčiny, vždy sa našli niektorí, ktorí angličtinu ovládali. V normálnom dialógu sme angličtinu nepotrebovali, len mimiku , gestá a najmä posunky.

Na kurzoch sa zúčastnili nepočujúci zo západného Slovenska, ale aj zo stredného či východného Slovenska. Pozrieť sa prišiel a snáď aj niečo sa naučiť nepočujúci z Holandska. Záujem prejavili aj počujúci pracovníci z Drotárskej. Žiaľ, nie každý sa mohol zúčastniť na kurzoch pravidelne. Niekomu sobota nevyhovovala, niekomu zas cestovanie do Bratislavy.

Kurzy ASL boli dlhé, ale zato zábavné a užitočné. Je vždy dobré sa niečo nové naučiť, obohatiť svoje poznatky o nové vedomosti. Naučili sme sa okolo 500 posunkov, samozrejme aj tie, ktoré sme chceli vedieť naviac, niektorí sa aj niečo po anglicky naučili. Neboli to síce medzinárodné posunky, ktoré sa používajú vo svete, mali sme možnosť sa naučiť posunkový jazyk, ktorý sa používa v Amerike. Tak ako počujúci môžu povedať, my nepočujúci môžeme o jedno slovíčko doplniť: „Koľko posunkovej reči vieš, toľko krát si človekom.“

Veronika Holubová