Workshop "Spoznajte kultúru Nepočujúcich" - Letný tábor Hamuliakovo (18.- 19.7.2016) - Hamuliakovo
Workshop "Spoznajte kultúru Nepočujúcich" - Letný tábor Hamuliakovo (11.- 12.7.2016) - Hamuliakovo
Konferencia: Audiovizuálny preklad: dabing a titulkovanie v stredoeurópskom kontexte (16.6.2016) - Nitra
Medzinárodná konferencia: „Zažite svet Nepočujúcich“ (23.2.2016) - Praha