Workshop: Základy slovenského posunkového jazyka pre zamestnancov Detského domova (10.6. - 11.6.2014), Trenčín
Návšteva u nás novozvoleného prezidenta SR Andrej Kiska (20.5.2014)
Univerzitná noc literatúry (30.4.2014) - Banská Bystrica
Ateliér audiovizuálneho prekladu 3: AV tvorba bez hraníc /Prednáška: Umelecké tlmočenie pre Nepočujúcich (28.4.2014) - Nitra
Mini workshop: Základy slovenského posunkového jazyka (19.3.2014) - Bratislava
Jazyková kaviareň (5.2.2014) - Bratislava
Kurz: Lektorské minimum pre nepočujúcich lektorov slovenského posunkového jazyka (Január 2014)
Kurzy slovenského posunkového jazyka pre zamestnancov SLSP (Október 2013 - Jún 2014) - Bratislava
Foto: HydePark SLSP