Slávnostné odovzdanie reflexných viest (december 2010)
Odborné semináre pre osoby s poruchami sluchu (október - december 2010)
Odovzdávanie ocenení a výstava "I. medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich" (24.9.2010) - Bratislava
Foto: Matej Hrubiško, Angela Hefty
Medzinárodný deň Nepočujúcich (24.-25.9.2010) - Bratislava
Foto: Matej Hrubiško
IV. výstava a súťaž digitálnych fotografií Nepočujúcich zo 4 krajín (12.6.2010) - Bratislava
Foto: Matej Kováč
I. medzinárodný fotomaratón Nepočujúcich (12.6.2010) - Bratislava
Foto: Matej Kováč, Angela Hefty
Príprava a montáž výstavy fotografií (11.6.2010) - Bratislava
Foto: Matej Kováč
Príprava konštrukcií na výstavu fotografií (máj 2010) - Bratislava
Beseda o Televíznom klube Nepočujúcich (26.3.2010) - Bratislava