×

Chyba

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov pobytsala2009 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

[sigplus] Kritická chyba: Priečinok obrázkov pobytsala2009 sa predpokladá ako relatívna cesta k základnému priečinku obrázkov špecifikovanom v administrátorskom rozhraní.

Letný pobyt intenzívneho kurzu posunkového jazyka (12. – 17.7. 2009) - Šaľa
{gallery slider=boxplus.carousel}pobytsala2009{/gallery}
Vernisáž "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" (5.6. 2009) - Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenie EU, Konventná 1
{gallery slider=boxplus.carousel}vystavafotografii32009{/gallery}
Príprava "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska" (Máj - Jún 2009) - Bratislava
{gallery slider=boxplus.carousel}priprava2009{/gallery}
Workshop "Fotíme jarnú krajinu" (25.4 .2009) - Veľká Homola
{gallery slider=boxplus.carousel}fotimejarnu2009{/gallery}
Workshop "Fotíme krajinu - Zimná krajina" (15.- 17.1. 2009) - Liptovský Ján
{gallery slider=boxplus.carousel}fotimezimnu2009{/gallery}