Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (13.12. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (12.12. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Minikino "Štvorlístok - AWI FILM" (11.12. 2007)

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (22.11. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (21.11. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (6.11. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (5.11. 2007) - Bratislava, Mokrohájska 1

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (23.10. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (22.10. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (16.10. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (15.10. 2007) - Bratislava, Mokrohájska 1

Minikino "Štvorlístok - AWI FILM" (4.10. 2007)

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (2.10. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (25.9. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Stop pasivite, zelená aktivite" (24.9. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže II." (20.9. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Kultúra "minikino" (od 11.9. 2007), Bratislava, Drotárska cesta 48

Aktivita "Stop pasivite, zelená aktivite" (3.9. 2007), Bratislava, Drotárska cesta 48

Výstava "1. celoslovenská výstava digitálnych fotografií sluchovo postihnutých občanov" (16.7. 2007), Pezinok, Kultúrne centrum (Minigaléria), Holubyho 42

Výstava "1. celoslovenská výstava a súťaž digitálnych fotografií sluchovo postihnutých občanov" (8.6. 2007), Bratislava, Drotárska cesta 48

Výstava "Príprava" (marec - jún 2007)

Predstavenie "Voda, čo ma drží nad vodou..." (26.5. 2007) - Banská Bystrica, Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (30.4. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (26.4. 2007) - Bratislava, Mokrohájska 1

Sústredenie "Sústredenie kurzistov posunkového jazyka - KCNS" (20.- 22.4. 2007) - Lúčky pri Kremnici

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (18.4. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (3.4. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (16.3. 2007) - Bratislava, Koceľova 26

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (15.3. 2007) - Bratislava, Mokrohájska 1

Školenie a návštevy inštitúcii "Ako sa stať nepočujúcim lektorom posunkového jazyka?" (4.- 8.3. 2007) - Praha

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (1.3. 2007) - Bratislava, Mokrohájska 1

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (27.2. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (21.2. 2007) - Bratislava, Hrdličkova 17

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (16.2. 2007) - Bratislava, Koceľova 26

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (19.1. 2007) - Bratislava, Koceľova 26

Workshop "Rozvoj komunikačných zručností sluchovo postihnutých detí a mládeže" (18.1. 2007) - Bratislava, Drotárska cesta 48