Od 1.5.2019
 

 Typ kurzu

 Počet osôb

 Rozsah

 Cena za osobu

 

Individuálny

1

- pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 13 stretnutí

260 €

Individuálny

2

- pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 14 stretnutí

225 €

Individuálny

3

- pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 15 stretnutí

200 €

 Skupinový

4 - 7

- pri 2 vyučovacích hodinách (90 minút): 15 stretnutí

180 €

Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 2 €.
Napríklad:
  • pri sume 180 €: 82 € (1. splátka) + 52 € (2. splátka) + 52 € (3. splátka) = 186 €
  • pri sume 180 €: 102 € (1. splátka) + 82 € (2. splátka) = 184 €
Pri oneskorení platby splátky stanovenej vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.


Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka"

Cena:

  • 1 záujemca – 280 €/osoba
  • 2 záujemcovia – 250 €/osoba
  • viac ako 3 záujemcovia – 220 €/osoba

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

 


Konzultačné hodiny

Cena:

  • 60 min - 15 €
  • 90 min - 20 €
  • 120 min - 25 €
  • za každú ďalšiu polhodinku po 120 min. účtujeme - 3 €

Konzultačné hodiny sú určené pre osobu či osoby, ktoré by potrebovali radu, pomoc od nás, od členov občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, napr. o jazykovede posunkového jazyka, o výučbe slovenského posunkového jazyka na kurze, o manažmente občianskeho združenia a pod.