Občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich Vám ponúka kurzy slovenského posunkového jazyka rôzneho rozsahu a charakteru.

Na kurzoch slovenského posunkového jazyka školia Nepočujúci lektori, ktorí majú svoje overené metódy a pedagogické skúsenosti, ako Vás naučiť krásny jazyk slovenskej komunity Nepočujúcich a umožnia Vám komunikovať s Nepočujúcimi príbuznými, priateľmi, pedagógmi, kolegami, zákazníkmi, pacientmi, klientmi...

Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich sa snaží, prostredníctvom kurzov slovenského posunkového jazyka, rozbúrať komunikačnú bariéru medzi počujúcimi a Nepočujúcimi. Snaží sa pomáhať širokej verejnosti vstúpiť do sveta kultúry Nepočujúcich.

Nebojte sa, príďte k nám, čakajú na Vás pekné zážitky.