Vítame Vás na internetovej stránke občianskeho združenia

 

Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

 

Občianske združenie Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich sa venuje výučbe slovenského posunkového jazyka, organizuje kultúrne aktivity, vydáva knižné a multimediálne publikácie v oblasti jazyka a kultúry Nepočujúcich.

V priestoroch Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich (ďalej len Myslím) sú vítaní všetci, ktorí sa chcú oboznámiť alebo byť súčasťou kultúry a prirodzeného jazyka slovenskej komunity Nepočujúcich.