PrihlaskaIndividuálne
.Údaje.
Titul
Meno*
Priezvisko*
Titul
Najvyššie ukončené vzdelanie*
Dátum narodenia*
Miesto narodenia*
Ulica a č.p.*
Mesto*
PSČ*
Email*
Mobil*


*


označuje povinné políčka.Sumarizácia kurzu.
Termín výučby*
Chcem návštevovať*
Počet osôb pri kurze*
Máte záujem ukončiť so skúškou*


*


označuje povinné políčka


.Platba.
Platba*
Splátka*


*


označuje povinné políčka


.Prieskum.
Prečo ste sa prihlásili na kurz slovenského posunkového jazyka? učím osoby s poruchou sluchu

práca s osobami s poruchou sluchu

občasne kontakty s osobami s poruchou sluchu

člen rodiny je osoba s poruchou sluchu

osobný záujem o kontakt s osobami s poruchou sluchu

rozšíriť jazykové znalosti

iné


Odkiaľ ste sa dozvedeli o tomto kurze?


priateľ/-ka

www.myslim.sk

www.nepocujuci.sk

TV - teletext

Google - reklama

letáky

iné


.Potvrdiť.
Súhlasím so spracovaním, uchovaním a archiváciou osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Vyhlasujem, že som nič nezamlčal(a) a všetky mnou uvedené osobné údaje sú pravdivé.
Uvedený súhlas udeľujem na dobu 12 mesiacov podľa zákona o ochrane osobných údajov.


Kontrola, či nie ste internetový robot (antispam).
Hlavným mestom Slovenské republiky je:*